Экологиялық жауапкершілік

Бүгінде SMART OIL компаниясы ауысым мен түсінім деңгейін саралай келе, экологиялық вектор – бұл талғамның алым-салығы емес, ол уақыттың талабы, нарықтың жаңа талабын толық көлемде қанағаттандыруға талпынады. Біздер компанияның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ішкі саясатын қатаң түрде ұстанамыз және қоршаған ортаға келетін залалды болдыртпауға тырысамыз.

SMART OIL компаниясының ұзақ мерзімді стратегиясында тұрақты даму және экологиялық норманың сақталуы ерекше орын алады. Біздің барлық жобаларымыз қоршаған ортаға нұқсан келтірмеу мақсатына бағытталған.

СІскерлік қызметі басталған алғашқы кезден-ақ SMART OIL компаниясы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды жүргізіп, өзінің табиғатты қорғау саясатын келесі бөлімдерді қамти отырып дайындады:

  • Табиғат ресурстарына қамқорлықпен қарау;
  • Жұмыс жүргізген аймақта экологиялық қалыпты сақтау;
  • Жоғары тиімді заманауи жабдықты өндірісте қамтамасыз ету есебінен қоршаған ортаға зиянын келтірмеу;
  • Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңдар мен ережелердің талаптарының жаппай атқарылуы.