Түйінді көрсеткіштер

Кез келген бұрғылау компаниясының жетістілігі мен талап қоюы оның негізгі көрсеткіштерімен бағаланады. Төменде келтірілген кестеде түйінді көрсеткіштерге қарап, SMART OIL компаниясының даму қарқынын бағалауға болады. Үдемел көрсеткішке қарап, компания сенімді дамып және жыл сайын өзінің кәсіби ауқымын кеңейтіп жатқанын көреміз.

 

Көрсеткіш 2016 маусым  2015 ж    2014 ж  2013 ж  2012 ж  2011 ж  2010 ж
Метр өлшеміндегі бұрғылау өткізгіші 14 384 56 620 98 609 96 092 85 013 61 166 40 832
Бұрғыланған ұңғымалар саны 14 40 51 47 39 35 29
Бұрғылау қондырғыларының саны 14 14 14 12 12 11 9
Ұңғыманың барынша тереңдігі 1650 6500 6475 5500 5500 2880 2680
Осы категориядағы басқа материалдар: Оқиғалар күнтізбесі »